Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

jittery
Trwając w związku z niewłaściwą osobą, człowiek czuje się jeszcze bardziej samotny, niż gdyby był sam.
— Mhairi McFarlane - Nie mów nic, kocham Cię
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapikkumyy pikkumyy
jittery
4187 7d06 500
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka viadziza dziza
jittery

 

Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza.
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frommessclew messclew viadianka66 dianka66
jittery
2544 2629
Reposted fromlove-autumn love-autumn vianirvana27666 nirvana27666
jittery
7990 4ca3 500
lub kogoś.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viacytaty cytaty

December 16 2014

jittery
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viasatyra satyra

December 14 2014

jittery
jittery
6945 3a25
Reposted fromoutline outline viacoffee coffee

August 07 2014

jittery
Reposted frombyheart byheart viacoffee coffee
jittery
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacoffee coffee

July 01 2014

jittery
jittery
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
jittery
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

May 19 2014

jittery
1942 f255
Reposted fromcalifornia-love california-love
Reposted fromweheartit weheartit viaiamnotarobot iamnotarobot
4916 ec80
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamefir mefir
jittery

May 10 2014

jittery
jittery
Reposted fromcaraseen caraseen viafuck-off fuck-off
jittery
4750 51cb 500
Reposted fromkonwalia konwalia viafuck-off fuck-off
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl